Olen lukenut paljon, olen kirjoittanut itsekin, että kuuntele sydämesi ääntä päätöksiä tehdessäsi.

 

Mitä se on, miltä sydämen ääni kuullostaa? Miltä sisimmässä silloin tuntuu?

Usein ajattelemme järkevästi, selittelemme tai mietimme ja pohdimme kauankin aikaa, mikä olisi parasta monelta kantilta katsottuna sekä itselle että kaikille muillekin ympärillä oleville ihmisille. Ja tietysti sekin on tarpeellista ja tärkeää.

 

Jokainen varmasti haluaa tehdä asioita, isojakin päätöksiä, omista lähtökohdistaan, omia toiveitaan ja tuntemuksiaan kuunnellen, mutta usein alkaa järkeilemään, kuuntelemaan mitä toiset sanoo ja päätös saattaa muuttua.

 

Taustalla voi olla epävarmuutta, pelkoja, itsensä hyväksymättömyyttä, kyvyttömyyttä tehdä päätöksiä, jotka voivat johtua monista seikoista. Kun pitäisi olla uskoa ja luottamusta sekä iloa ja onnellisuuden tunnetta, vaikka ei pystykään ennustamaan lopputulosta. Pitäisi pystyä luottamaan ensimmäiseen mieleen tulleeseen ajatukseen tai ensimmäiseen tunteeseen, mitkä asiaa pohtiessa tulee mieleen. Vaikka sitä ei pystyisikään perustelemaan millään järkisyyllä tai tutkitulla tiedolla. Jokaisen kohdalla nämä tuntemukset ja ajatukset ovat erilaisia ja pohjautuvat monenlaiseen tietoon sekä myös mallioppimiseen tai yhteiskunnan määrittelemiin asioihin. Varmasti vaikuttaa, onko saanut lapsesta asti uskallusta kokeilla, epäonnistumisiakaan ei ole moitittu. Ovathan ne vaan olleet opiksi ja auttavat vastaisuudessakin tarpeellisina kokemuksina.

 

Sydämen äänen, sisimmän, kuuntelua pitää harjoitella. Pitää oppia tuntemaan itseä, miltä minusta tuntuu, mitä mitkäkin tunteet juuri minulle merkitsevät. Se ei ole helppoa, sillä jokaisella meillä on ympärillä ihmisiä, asioita, rahaa ja muita kontrolloivia tai oletettuja tarpeita, jotka vaikuttavat tai estävät. Voi harjoitella hiljentymisen kautta, voi etsiä ympäriltä viestejä, symboliikkaa, voi pyytää "merkkejä", kunnes oppii uskomaan ja luottamaan myös omaan tunteeseen. Sairauksillakin voi olla oma symboliikkansa tai tarinansa kerrottavana, miksi sairastuu. Jos joku asia ei näytä sujuvan, niin kannattaa luovuttaa. Jos joku hakemus ei mene perille, vaikka on hakenut unelmien työpaikkaa tai asuntoa tms. niin sen ei ole tarkoituskaan onnistua vaan tulee tilalle jotain paljon parempaa. Epäonnistumisten kautta onnistumiseen. Kärsivällisyys myös kasvaa, kun ei saakaan heti haluamaansa. Kunnes ymmärtää, että se ei olisikaan ollut minulle se oikea. Tai ei ollut vielä ajankohtainen, siinä elämäntilanteessa. Kaikkien haluamiemme asioiden, ihmissuhteiden ei ole tarkoituskaan onnistua ja tapahtua.

 

Kun päätöksiä tehdessäsi tunnet onnellisuutta, vapauden tunnetta, keveyttä, tunnet kuinka sydän laulaa, niin silloin tiedät tehneesi oikean päätöksen. Harjoittele pienillä asioilla. Vastoinkäymiset, pienetkin kiusat, ovat merkki siitä, että asia ei ole itselle tarkoituksenmukainen tai tarpeellinen tai sopivaan aikaan tapahtuva. Tai joku muu on määritellyt sen, mikä olisi sinulle hyväksi. 

 

Tarvitsemme oikeastaan aika vähän ollaksemme onnellisia. Me vaan luulemme tässä yltäkylläisyyden ja mainonnan ympäröimänä, että kaikki mitä näemme, on myös tarpeellista itsellemme. Päinvastoin, olen huomannut luovuuden kehittyvän ja kukoistavan, kun ei kaikkea ole eikä niitä ole mahdollista saada.

 

Sydän tietää, kun opettelee itseänsä tuntemaan. Opeteltava on myös sitä, että kukaan toinen ei saa määrittää, kuka minä olen, millaiset rajat asetan, mitä tunnen, ainoastaan itse sen tietää parhaiten. Sitten voin kuunnella sisimpääni tallentunutta sydämen viisautta.