Tapahtuu tragedia

täyttää uutiset, 

surullista.

Uhreille ja omaisille

voimia ja jaksamista

myös uskoa ja toivoa

merkityksen löytymisestä.

 

Käynnistyy suruprosessin vaiheita

vihaa, kieltämistä, kaupankäyntiä

niin pitkään kuin jokaisen kohdalla on tarpeellista

kunnes

hyväksyminen, irtipäästäminen, anteeksianto

löytää paikkansa elämässä.

 

Myös ulkopuoliset ihmiset saavat mahdollisuutensa

auttaa tukien ja kuunnellen, myötäelämällä

tai ihan konkreettisilla tavoilla

käyden itsekin läpi prosessin eri vaiheita.